Professionals & ouderen

Ook voor professionals met werkervaring is het boek 'Ouderen en welzijn van nu' een informatief naslagwerk. Sinds de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn voor het eerst alle ontwikkelingen in het welzijnsdomein rond de oudere van nu samengebracht. Het boek behandelt onder meer de civil society, migranten ouderen, roze ouderen en ouderen met een verstandelijke beperking. Tevens bespreekt het boek een aantal methodieken vanuit een geronto-specifieke invalshoek: Eigen Kracht, werken met vrijwilligers, outreachend werken, narratief werken, rouw en verliesverwerking, casemanagement.
Er is veel informatie te vinden voor werkers in zowel de eerste- als de tweede lijn. Voor zowel professionals die werken met ouderen, als voor professionals die de doelgroep ouderen nog moeten zoeken binnen het wijkgericht werken, biedt het boek 'Ouderen en welzijn van nu' in combinatie met de digitale leeromgeving een schat aan informatie. Beiden zijn sinds 10 oktober 2014 beschikbaar. In de digitale omgeving zijn links naar filmpjes en documenten te vinden. Daarnaast zijn er een aantal extra thema's uitgewerkt: Verslaving, Motiverende gespreksvoering, Dementie, Presentie, Somatische ziekten bij ouderen, Shared desicionmaking, Woon& leefomgeving van ouderen, Eenzaamheid, Nieuwe levensloop, nieuwe ouderen? 

Ik adviseer en informeer organisaties, gemeenten en professionals graag wanneer het gaat om de ontwikkelingen rond 'Ouderen en welzijn van nu'.