BijBeun                

BijBeun.nl is gespecialiseerd in het informeren over, en aantrekkelijk maken van de doelgroep ouderen voor (aankomende) professionals binnen de welzijnssector. Daarnaast is Bijbeun.nl op de hoogte van de actuele thema's en trends binnen het welzijnswerk en de betekenis hiervan voor de doelgroep ouderen en voor de professionals die met hen werken. Bijbeun.nl richt zich op het onderwijs aan (beginnende) professionals binnen de zorg, het welzijnswerk en de sociale dienstverlening. Magteld Beun is eigenaar van Bijbeun.nl.

U kunt bij mij terecht voor:

- Gastcollege(s) over ‘Ouderen en welzijn van nu’

- Workshops en trainingen over diverse thema's uit het boek

- Advies aan organisaties die willen aansluiten op actuele ontwikkelingen

- Advies over de wijze waarop het onderwijs de ‘doelgroep ouderen’ leuk en aantrekkelijk kan maken