Opdrachtgevers

"Magteld Beun heeft eind januari een algemene deskundigheidsbevorderingsmiddag verzorgd voor onze 30 Ouderen Maatschappelijk Werkers. Razend knap hoe ze in korte tijd in de breedte de ontwikkelingen kan schetsen en hoe ze echt contact maakt met de uitvoerenden. Daardoor ontstaat in een interactie inzicht in wat die ontwikkelingen voor onze praktijk betekenen en biedt Magteld concrete handvatten.
Dankzij de deskundigheidsbevordering kunnen wij nog beter een bijdrage leveren aan de wijkteams om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Magteld's training sluit goed aan bij onze werkwijze: gericht op preventie, het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen en kortdurende ondersteuning al dan niet met ondersteuning van familie, kennissen of buren of andere vrijwilligers. Ik heb alleen maar enthousiaste reacties gehad van onze professionals!"

Iraida Ishaak – Werkbegeleider/Coach van SOL Netwerk.