Inspiratie over oud worden en oud zijn

Graag deel ik met jullie de boeken, waaruit ik veel inspiratie heb gehaald bij de research rond mijn boek ‘Ouderen en welzijn van nu’: 


Jan Baars (2006 en herziene geactualiseerde versie 2013)- Het Nieuwe Ouder Worden. Paradoxen en Perspectieven van Leven in de Tijd. Utrecht: Humanistics University Press, ISBN: 9789066656895.

  
Het nieuwe ouder worden is geschreven uit verbazing over hoe er wordt omgegaan met een van de meest ingrijpende veranderingen van de laatste decennia. Terwijl de levensverwachting in de laatste 150 jaar is verdubbeld en mensen over het algemeen steeds langere en gezondere levens leiden, worden mensen in onze huidige tijd steeds eerder als oud geclassificeerd. Zo snel dat hun verdere leven gemakkelijk twee keer zo lang kan duren als hun ‘normale’ volwassenheid. Deze ‘Paradox van de Steeds Jongere Oudere’ heeft een nog bredere betekenis: terwijl veroudering ondanks de langere levens onvermijdelijk is, richt men zich niet op goed of beter ouder worden, maar op jong blijven.
geschreven uit verbazing over hoe er wordt omgegaan met een van de meest ingrijpende veranderingen van de laatste decennia. Terwijl de levensverwachting in de laatste 150 jaar is verdubbeld en mensen over het algemeen steeds langere en gezondere levens leiden, worden mensen in onze huidige tijd steeds eerder als oud geclassificeerd. Zo snel dat hun verdere leven gemakkelijk twee keer zo lang kan duren als hun ‘normale’ volwassenheid. Deze ‘Paradox van de Steeds Jongere Oudere’ heeft een nog bredere betekenis: terwijl veroudering ondanks de langere levens onvermijdelijk is, richt men zich niet op goed of beter ouder worden
ouder worden, maar op jong blijven blijven.


Frits de Lange (2006) - De mythe van het voltooide leven. Zoetermeer: Meinema Uitgevers, ISBN: 9789021141626. 

 Frits de Lange staat stil bij de vraag hoe we zinvol over oud worden kunnen spreken in een tijd waarin nieuwe  ouderen steeds meer geïndividualiseerd vorm geven aan het nieuwe oud worden. De ouderen van nu maken  zich  op voor een tweede jeugd, op het moment dan hun ouders gingen denken aan hun pensioen. Nog nooit  hebben  mensen zo lang geleefd. Maar tegelijk weten we steeds lastiger zin te geven aan oud worden. Wie wil  eigenlijk oud  worden? En hoe doe je dat dan, goed oud worden?

 


Huub Buijssen (2011) - De magische wereld van Alzheimer, 25 tips voor meer begrip en tevredenheid. Houten: Uitgeverij Spectrum, ISBN 9789000305049.

Een praktisch boekje met tips voor mensen die iemand in hun nabije netwerk hebben die dementeert. Voor het eerst schrijft Huub Buijssen – als psycholoog gespecialiseerd in vele onderwerpen rond ouderen, waaronder dementie – over zijn persoonlijke ervaringen. Theorie rond dementie wordt afgewisseld met familieverhalen rond het dementieproces van zijn vader en moeder. Daarmee leest het boekje niet alleen makkelijker – de tips die worden beschreven worden praktischer en komen dichterbij. Goed voor hulpverleners om te lezen – en om aan te bevelen aan (mantel)zorgers.  

 

Andries Baart & Christa Carbo (2013) - De zorgval. Amsterdam: Uitgeverij Thoeris, ISBN 9072219848.

  

 Betoog van Andries Baart (grondlegger van de presentietheorie) dat er binnen het gedachtegoed van de  Wmo, de ‘participatiemaatschappij ‘en de ‘doe het zelf democratie’ waar alles draait om eigen kracht,  geen ruimte meer is voor kwetsbaarheid.
Piet Hein Peeters & Cindy Cloïn (2012) - Onder het mom van zelfredzaamheid. Amsterdam Uitgeverij Pepijn - ISBN 9078709146.

Even leerzaam als hilarisch en bijna beschamende journalistieke zoektocht naar de nieuwe mantra van zelfredzaamheid. Wanneer is iemand zelfredzaam? En wanneer houdt dit op? Rudy Westendorp (2014) - Ouder worden zonder het te zijn. Amsterdam:  Atlas Contact - ISBN 904502505.

  Iedere week wordt er een weekend aan onze levensverwachting toegevoegd. Westendorp gaat in  op de explosief toegenomen levensverwachting en de verlegenheid van de samenleving om hierop  in te grijpen. Ouderen stopten eerder met werken – terwijl ze steeds langer bleven leven. Hoe  gaan we om met deze steeds langere periode in ons leven? In onze samenleving? De kinderen die  nu geboren worden hebben een levensverwachting van 100 jaar. Stellen we de goede vragen?  Nemen we de goede besluiten nu we met elkaar zoveel ouder worden? Rudy Westendorp schreef  een goed toegankelijk, makkelijk te lezen boek over deze belangrijke vragen.